3D Laserscanner en Pointcloud Software Verhuur

Matterport Pro 3 Huuraanbod.

ab 99€ / Dag
ab 499€ / Week
ab 1499€ / Maand

Hier Matterport huren

Leica BLK360 Huuraanbod.

vanaf €149 / Dag
vanaf €699 / Week
vanaf €1.999 / Maand

Hier Leica BLK360 huren

 

Leica BLK2GO huuraanbod

vanaf €299 / Dag
vanaf €1.495 / Week

Hier BLK2GO huren

Leica RTC360 huuraanbod

vanaf €299 / Dag
vanaf €1.495 / Week

Hier Leica RTC360 huren

Matterport Pro 2 Huuraanbod

vanaf €49 / Dag
vanaf €199 / Week
vanaf €499 / Maand

Hier Matterport huren

PinPoint Suite huuraanbod

vanaf €119 / Maand
vanaf €1199 / Jaar

Hier PinPoint huren